Mørk januar med rivning, men glimt av håp for Fargemarka

Tekst+bilder av Kamerat. E

Riving av bygg på Østmarka

Det har over noe tid blitt meldt om riveaktivitet ved flere av de tomme byggene på området. De første meldingene om sperregjerder kom tidlig i desember. Da ble det meldt fra naboer i området at administrasjonsbygget fra 1940-tallet var gjerdet inn med tanke på rivning. Administrasjonsbygget og flere mindre bygg på området ble akseptert revet i et formannskapsmøte 12. november 2020. Møtet med kommunen kommer over to måneder etter at bystyret med stort flertall fattet sitt vedtak, 29. oktober.

Tirsdag 5. januar, en kald og godværsdag, kunne Bråkmakerns reporter dokumentere den pågående rivningen av flere bygg på området. Da var allerede potetkjelleren og sommerfjøset, to mindre bygg på området, revet helt ned til grunnen. Disse byggene var i relativt dårlig stand, men ble av aktivistene sett på som bygg med stort potensiale. Her kan det nevnes hvordan de nedslitte og forfallene lagerskurene på Østmarkkaia, noen hundre meter fra Fargemarka, har fått nytt liv som et av byens mest populære utfartssteder, med blant annet kafedrift og scene. Også de to mindre eneboligene, som etter sigende stammer fra 1970-tallet, var i starten av januar revet ned til grunnmuren, argumentet fra kommunen for å rive disse to byggene var forekomst av begrensede mengder med miljøgifter og asbest i takplater. 5. januar arbeidet en gravemaskin med å grave seg gjennom betongen i grunnmuren etter disse byggene. Snart er alle spor, bortsett fra sårene i plenen etter gravemaskinen, borte.

Arbeidet med å strippe administrasjonsbygget fra 1940-tallet er også godt i gang. Dette bygget ble innledningsvis sett på som fullt av muligheter av aktivistene i Fargemarka. Kommunen mente byggets stand og forekomsten av asbest gjorde bygget kondemnabelt. Lenge så det ut til at bygget kunne berge, spesielt etter at Høyres forslag om rivning ble nedstemt i et samlet bystyre i oktober 2020. Men allerede i november var lagnaden til bygget beseglet, da formannskapet valgte å ta administrasjonens innstilling, som innbefattet rivning, til orientering. Her har det blitt reist spørsmål ved saksbehandlingen. Imidlertid har kommunen, som ellers har tatt seg godt tid i mange saker angående Fargemarka, vist en eksemplarisk evne til resolutt handling. På rekordtid er anbud og rivningsoppdrag ordnet og rivning iverksatt. Ved starten av januar var flere arbeidere i sving med å arbeide på administrasjonsbygget, som i sin tid var en del av sykehuskomplekset på Østmarka. Flere store gravemaskinskuffer er allerede kjørt frem og står klare til at bygget skal gjeves med jorden. Med administrasjonsbygget forsvinner også mange av de opprinnelige tankene om bruk og fellesfunksjoner skissert i det opprinnelige brevet fra aktivistene til kommunen.

Tidligere har kommunen også utredet et ønske om å rive flere av beboelses husene, angivelig grunnet byggenes dårlige stand. Dette ville ikke politikerne gå med på. Her hadde også Byantikvaren innsigelser, byggene er i verneklasse c. Som betyr at de har verdi som er viktig å ta vare på. Engasjementet fra naboer og brukere av nærområdet har vært stort. Bråkmakeren har tidligere rapportert at over 2 000 har signert opprop mot rivning og for ny aktivitet på området. Aktivister fra Fargemarka opplyser at de i høst hadde et meget positivt og interessant møte med representanter fra Byantikvaren.

Møter med kommunen, kanskje?

Etter at aktivistene i Fargemarka høsten 2020 fikk støtte for å kunne gå i forhandlinger med kommunen etter vedtak i bystyret har det skjedd lite, bortsett fra rivning. Etter gjentatte telefoner, brev og leserbrev i media kom endelig en invitasjon til et møte mellom foreningen og kommunen. Det er etter hva redaksjonen er kjent med blitt innkalt til møte 12. januar og en befaring med kommunen 18. januar. Men onsdag 6. januar kom det en kontrabeskjed, grunnet korona-tiltakene i kommunen kan disse planlagte møtene bli utsatt på ubestemt tid. Fra flere hold meldes det nå at tålmodigheten med administrasjonen nå er ganske lav. Aktivister vår reporter har vært i kontakt med utrykker en sterk bekymring over at så langt har kommunen vært mer villig til å rive enn å forhandle, stikk i strid med bystyrets vedtak.

Når det eventuelt, om ikke korona eller noe annet kommer i veien, kan møte mellom aktivistene og kommunen bli en viktig milepæl i arbeidet med å realisere et tredjeboligsektorprosjekt i de nå forlatte husene. «Fargamarka boligprosjekt er et frivillig initiativ for en grønnere byutvikling med sosial bærekraft, vårt primære mål er å bidra til å bærekraftig gjenbruk og beboelse i de nå tomme husene i Østmarkveien på Lade». Står det i Fargemarka gruppens nye visjonsdokument. Samtidig med at det arbeides med å få opp dialogen med administrasjonen fortsetter det politiske arbeidet med partier og representanter som har stemte for Fargemarka høsten 2020. Det er ventet å komme viktige avgjørelser om området i løpet av våren 2021.

Flere hunder kommunale-boenheter står per januar 2021 tomme i Trondheim. Dette skjer samtidig som leiemarkedet i Trondheim er tøft og mange står på venteliste for kommunale boliger. i tillegg står mange bygg tomme som er eid av fylkeskommunen eller staten. Her kan nevnes de tre verneverdige jugendegårene på vestsiden av Elgestergate og trehusbebyggelsen i Grensen ved Høyskoleveien. Når bygg står tomme over tid forfaller de, og med forfall reduseres omdømmekostnaden av en fremtidig rivning til fordel for ymse byutviklingsprosjekter. Praksisen med å spekulere i å la bygg forfalle er gjentatte ganger av byens politikkere blitt skarpt kritisert. Her kan det nevens at denne kritikken vanligvis har vært spesielt tøff når det har vært private spekulanter som har holdt bygg som gisler i en by der det er press på bolig og eiendomssiden. Det offentlige, NTNU, fylket og kommunen selv har ofte sluppet billigere unna.

Redaksjonen mottar gjerne tips når det kommer til bolig, eiendom og byutvikling i Trondheim, vi kan nås på e-post: brakmakern@protonmail.com

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Et WordPress.com-nettsted.

opp ↑

%d bloggere liker dette: